Veiligheid

't Molentje stelt hoge eisen aan de veiligheid binnen het kinderdagverblijf. Wij maken gebruik van het protocol 'veiligheid'. Hier staat o.a. in over het ophalen van kinderen door andere personen dan de ouders en de buiten deuren zijn voorzien van een intercom systeem. De persoonlijke gegevens van de kinderen worden bewaard in kind dossiers, deze mappen worden bewaard in een dossier kast en zijn alleen in te zien door de pedagogisch medewerkers. Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op defecten.

Er is ook een ongevallenprotocol aanwezig, alle ongevallen worden geregistreerd. Alle leidsters zijn in het bezit van een EHBO en BHV diploma en de training wordt jaarlijks herhaald. Op iedere groep is een EHBO-doos aanwezig. Ook de gemeentelijke brandweer is een controlerend orgaan. Zij controleren of het pand brandveilig is, er genoeg vluchtwegen zijn en deze goed zijn aangegeven en of er genoeg brandblusapparaten aanwezig zijn.

Risico-inventarisatie

Volgens de Wet Kinderopvang is elke organisatie die kinderopvang aanbiedt verplicht een RIE te maken. Met behulp van risico-inventarisaties bewaken wij de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Bij ‘t Molentje voldoen zowel binnen- als buitenruimtes aan hoge veiligheidseisen. Alle ruimtes voldoen aan de normen van hygiëne en veiligheid. Op basis van door de groepsleiding ingevulde inventarisatielijsten worden er gezondheids- en veiligheidsverslagen gemaakt. Daarbij worden er werkafspraken gemaakt om jaarlijks de risico’s die de kinderen kunnen lopen te inventariseren.