Onze visie op het vaccineren van kinderen

In het verleden kwamen er veel gevaarlijke infectieziekten voor. Een aantal hiervan zijn onder andere kinkhoest, hepatitis B, mazelen, rodehond en bof. Gelukkig leven wij nu in een tijd dat er vaccinaties bestaan, zodat twaalf van deze infectieziektes preventief bestreden kunnen worden.

Twee risicogroepen, welke vooral vatbaar zijn voor deze infectieziektes, zijn oudere mensen en jonge kinderen. Rodehond is daarnaast ook gevaarlijk voor zwangere vrouwen.

Landelijk moet minimaal 90% van de bevolking ingeënt zijn om de groepsimmuniteit te behouden. Wanneer de groepsimmuniteit onder de 90% van de bevolking komt, is het potentiele gevaar aanwezig dat een of meerdere van de benoemde infectieziektes zullen terugkeren. Het belang van inenten is dus voor de gehele bevolking. 

Vanuit dit oogpunt nemen wij het volgende standpunt in:

’t Molentje staat achter het vaccineren van kinderen en streeft naar een zo hoog mogelijk percentage. 

Ook de GGD onderschrijft het standpunt van ’t Molentje en het belang van een zo hoog mogelijk vaccinatiepercentage zodat de kans op een uitbraak van een infectieziekte zoveel mogelijk beperkt wordt.

Wij dragen onze visie omtrent vaccineren van kinderen duidelijk uit. Dit doen wij door onze visie op te nemen op onze website en dit tijdens de rondleiding met potentiele ouders aan te geven. Tijdens de intake met nieuwe ouders wordt dit nogmaals besproken en wordt er gevraagd om een kopie van het inentingenbewijs af te geven.