Kwaliteit

Kinderdagverblijf 't Molentje streeft naar een hoge kwaliteit van opvang. Wij werken met gekwalificeerd en professioneel personeel met ervaring in het werkgebied van de kinderopvang. Onze minimale opleidingseisen zijn SPW-3 of een daaraan gerelateerde opleiding. De pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf wordt gemeten aan de interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerkers: emotionele steun, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulerend en het begeleiden van interacties tussen de kinderen.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt na aanvraag en screenen door justitie uitgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De Wet kinderopvang hanteert strikte regels omtrent de ratio kind/pedagogisch medewerker. In het kinderdagverblijf houden wij ons aan deze regels. Op kinderdagverblijf 't Molentje wordt gewerkt volgens de afspraken die in het beleidsplan staan. In dit plan staat beschreven hoe wij de kinderen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Het beleidsplan ligt ter inzage bij 't Molentje.

Inspectie

Jaarlijks krijgt 't Molentje inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of de kinderopvang zich houdt aan de Wet Kinderopvang. De kinderdagverblijven worden geïnspecteerd of zij voldoen aan de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

De inspecteurs van de GGD rapporteren eventuele tekortkomingen aan de gemeente. Op basis daarvan wordt het desbetreffende dagverblijf verzocht de kwaliteit te verbeteren op specifieke punten. Op deze manier wordt de kwaliteit gehandhaafd. Op de websites van de LRK (landelijke register kinderopvang) zijn alle inspectierapporten van kinderdagverblijven in te zien. De inspectierapporten liggen ook ter inzage bij 't Molentje.

 

Inspectierapport 2018 

Inspectierapport 2017

Inspectierapport 2016

Inspectie rapport 2015

Inspectie rapport 2014

Inspectie rapport 2013

Inspectie rapport 2012