Waar staan wij voor

Gezondheid

Ontbijt, verse warme maaltijd, gezonde traktaties, vers fruit, buitenspelen en bewegen.

Huiselijke sfeer

Een gezellige huiselijke speel/leeromgeving waarin we ook die thuismomenten willen benadrukken, met elkaar de maaltijden bereiden en aan tafel eten, samen spelen, samen op de bank een boekje voorlezen en een beetje uitrusten, kortom een plek waar kinderen, leidsters en ouders zich thuis kunnen voelen.

Veilige en vertrouwde omgeving

We besteden veel aandacht aan het welbevinden van het kind, een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen als het zich prettig en veilig voelt.Daarom zijn er vaste leidsters op de groepen en gaan we zoveel mogelijk in op de behoeften van het kind. De leidsters stralen rust en regelmaat uit en er zijn ook regels die houvast bieden aan het kind.

Geborgenheid en gezelligheid

De prettige omgeving doet denken aan een grote huiskamer waar we allemaal gezellig met elkaar de dag doorbrengen. We vinden het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar het kinderdagverblijf komen en er met fijne herinneringen aan zullen terugdenken.

Openheid en eerlijkheid

Het is voor leidsters en ouders belangrijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen communiceren, we bouwen samen een band op van vertrouwen om samen te kunnen werken aan de zorg voor het kind. Daarom investeren wij in oudercontacten en vragen ouders om betrokkenheid.

Saamhorigheid

De leidsters bevorderen het samenspel en stimuleren de kinderen te luisteren naar en te leren van elkaar. De kleintjes worden geholpen door de groteren. We leren te zorgen voor elkaar.

Interactie 'jong - oud'

Jong en oud onder een dak vormen een gunstige omgeving om op natuurlijke wijze tot interacties te komen. Door het organiseren van gezamenlijke activiteiten reageren ouderen op een ontspannen manier op kinderen en anderzijds leren de kinderen helpen, luisteren, converseren. Kinderen leren openstaan voor verschillen en tonen respect daarvoor.

Harmonieuze ontwikkeling

Door de huiselijke sfeer voor de kinderen te creƫren waar de kinderen zich welkom en op hun gemak voelen, krijgen kinderen het gevoel van veiligheid. Wanneer het kind zich emotioneel veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. De combinatie van huiselijke sfeer, rust en regelmaat, kunstzinnige activiteiten, groen en natuur rondom het gebouw zorgt voor harmonieuze ontwikkeling van het kind.

Ontdekking van natuur

Contact met de natuur gaat echter niet alleen over buitenspelen. Bij ontdekken hoort het omgaan met verschillende materialen zoals zand,water, modder,gras, planten, steentjes en hout. Creatief bezig zijn met de natuur is ontdekken en ervaren zoals ruiken, proeven, voelen en luisteren naar de natuur.