Plaatsingsprocedure

Rondleiding

Een eerste indruk is natuurlijk heel belangrijk, daarom bieden wij u de kans het kinderdagverblijf te bekijken voor u uw kindje inschrijft. Voor een rondleiding kunt u bellen naar: 0174-750196

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot plaatsing en eventuele wachtlijsten.

Plaatsing

Wanneer een definitieve plaats geboden kan worden, volgt onderstaande procedure:

  • Ouders sluiten een contract met het kinderdagverblijf.
  • Ouders dienen het contract binnen 14 dagen volledig ingevuld te retourneren. Wanneer het opvangcontract niet binnen 14 dagen wordt geretourneerd, vervalt het aanbod.
  • Plaatsingen gaan in op de 1ste of de 16de van de maand. De wenperiode valt binnen de plaatsing. Het kind is dus niet vanaf de eerste plaatsing dag de hele dag in het kinderdagverblijf. Er moet rekening houden met een geleidelijke opbouw in deze eerste week van de plaatsing. Tevens is het kind verzekerd vanaf de dag dat het contract ingaat.
  • Ouders regelen zelf hun inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
  • Facturen worden voorafgaand aan de maand van opvang via automatische incasso ge├»ncasseerd. Dit vindt plaats rond de 25e van elke maand.