Intakegesprek en wennen

Ongeveer drie weken voor het opvangcontract ingaat, wordt u door de pedagogisch medewerkers van de groep gebeld om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er onder andere afspraken gemaakt over de wenperiode. Verder wordt het dagritme en andere belangrijke onderwerpen besproken en krijgt u een aantal formulieren om in te vullen en te ondertekenen.

De wenperiode wordt vastgesteld in goed overleg tussen ouders en de groepsleiding. De eerste 'wendag' bestaat uit één uur, waarbij het de bedoeling is dat één van de ouders bij het kind blijft. Daarna worden de uren dat het kind op het dagverblijf aanwezig is, opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd. De tweede wenafspraak (zonder ouder) vindt plaats als het contract is ingegaan in verband met de verzekering.