Extra dagen

Het kan zijn dat ouders incidenteel een extra (betaalde) dagopvang willen afnemen welke buiten de vaste opvangdagen van opvangcontract valt.

Het afnemen van een extra dag kan onder de volgende voorwaarden:

 • Het afnemen van een extra dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en de personele bezetting.
 • Verzoeken worden ‘behandeld’ in volgorde van aan  vraag.
 • Een bevestigde extra dag kan achteraf niet omgezet worden in een ruil of inhaal dag.

Ruildagen

Wij bieden ouders de mogelijkheid vaste opvangdagen, indien mogelijk in de groep, te ruilen. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen. Ruilen is een extra service van kinderopvang en vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

 • Het ruilen van dagen blijft altijd incidenteel.
 • Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en /of de personele bezetting (leidster-kind ratio).
 • Verzoeken worden ‘behandeld’ in  volgorde van aanvraag.
 • Een aanvraag kan nooit achteraf plaats vinden.
 • Vakantie- of ziekte dagen, sluitingsdagen van ’t Molentje en nationale feestdagen mogen niet geruild of ingehaald worden.
 • Nationale feestdagen en sluitingsdagen van 't Molentje tellen niet mee als verlofdagen in een wekenpakket.
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant.
 • Indien het kind halve dagen is geplaatst, kan er geruild worden tussen dagdelen (een ochtend wordt geruild tegen een andere ochtend/middag).
 • Ruilen is kind gebonden, een broertje of zusje kan niet in plaats van een ander kind komen.
 • Indien het incidentele karakter verloren gaat, wordt de aanvraag geweigerd.

Vakantiedagen

Als uw kind niet komt wegens vakantie, worden de ouders verzocht om ruim van te voren de vakantiedagen door te geven aan de pedagogisch medewerkers of u kunt dit zelf in Bitcare aangeven. Dit is om de continuïteit van de personele bezetting goed te borgen.