Groepen

Kinderdagverblijf 't Molentje werkt met 3 stamgroepen: een babygroep, een verticale groep en een peuter plus groep. Dit is de groep waar uw kind tijdens de dagelijkse opvang verblijft. Bij de start en aan het eind van de dag kunnen stamgroepen worden samengevoegd.

In de babygroep worden maximaal 12 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 0-3 jaar, onder begeleiding van twee of drie pedagogische medewerkers. De dagindeling van de baby's wordt zoveel mogelijk aangepast aan de dagindeling die de ouders thuis hanteren.

In de verticale groep worden maximaal 16 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar, onder begeleiding van twee of drie pedagogische medewerkers. De verticale groep  is een groep waarin zowel baby's, dreumesen als peuters aanwezig zijn.

In de peuter plus groep worden maximaal 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar, onder begeleiding van één of twee pedagogische medewerkers.