Activiteiten

Het is van belang om naast het vrij spel met de kinderen activiteiten te doen zoals: kringspelletjes, voorlezen, samen zingen, verjaardagen vieren, knutselen, maar ook naar elkaar luisteren en zelf iets vertellen. Daarnaast werken wij ook met een variƫrend aanbod van thema's. Bij elk thema werken we aan de diverse ontwikkelingsgebieden.

Reguliere activiteiten

Bij het kinderdagverblijf worden ook gerichte activiteiten op het gebied van kunst/cultuur/beweging aangeboden aan de kinderen.

Wekelijks komt er een professionele docent om de volgende lessen aan de kinderen te geven:

  • Baby- dreumes- en peuterdans: de dansdocente leert de kinderen bewegen op muziek. Kinderen leren daarbij vrij te bewegen, leren wat ritme is en het herkennen van diverse geluiden en muziekinstrumenten. Dit alles wordt op een speelse manier aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen.

Reggio Emilia

Op kinderdagverblijf 't Molentje wordt gewerkt vanuit de visie van Reggio Emilia als pedagogische benadering. Vooral om de talenten van de kinderen te stimuleren, te ontwikkelen en om de creativiteit van de kinderen te laten ontplooien zijn de pedagogische principes van Reggio Emilia als onze basis principes geworden: De pedagogiek van het luisteren i.p.v. vertellen. Elk kind beschikt over 'honderd talen' (expressieve talen). Tekenen, dansen, schilderen, muziek maken, werken met een grote verscheidenheid van materialen zijn zogenaamde 'expressieve talen'. Elk kind heeft in feite van nature een expressieve capaciteit! Bij ons kunnen ze deze ontwikkelen en uiten.